Want je helpt elkaar

De enige echte service voor een familiebank van begin tot eind

Hulp bij afsluiten van de familiehypotheek

Welk rentepercentage hanteer je bij een familiehypotheek? Welke rentevastperiode en looptijd? Wat staat er in de overeenkomst? Doen we wel of geen notaris? Box 1 of Box3? Familiehypotheek.com helpt bij het afsluiten van de hypotheek.

Unieke administratie voor het bijhouden van uw familiehypotheek

Maandelijkse herinneringen,  een fiscaal jaarovericht en een “tot op de cent nauwkeurig” overzicht van de leningstuatus. Familiehypotheek.com helpt met een maandelijkse administratie waarmee uw familiehypotheek perfect wordt beheerd totdat hij is afgelost.

 

Familiehypotheek.com heeft geen banden met banken of hypotheekverstrekkers

Familiehypotheek.com heeft als missie om de “familiehypotheek” beter onder de aandacht te brengen bij het algemene publiek

Bij een familiehypotheek is -onder dezelfde voorwaarden als een lening bij de bank- de rente van de lening ook aftrekbaar!

Veel banken accepteren tegenwoordig een familiehypotheek als 2e hypotheek!

Bij een familiehypotheek hoeven de geldgevers niet perse familieleden te zijn!

Als de lening in aanmerking moet komen voor rente-aftrek moet hij worden geregistreerd bij de Belastingdienst!

Bij lagere bedragen of kortere looptijden is hypothecaire zekerheid niet altijd nodig. De familiehypotheek wordt dan een familielening

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet u maandelijks rente- en aflossing betalen (en overboeken). Niet salderen dus!

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet u de lening (indien afgesloten na 1/1/2013) annuitair of lineair aflossen!

Stap 1: Samenstellen

Het begint met het maken van afspraken over de lening.  Die leg je vast in een (concept)leningovereenkomst.

Wie zijn de geldnemers? Op 1 of 2 namen? Wie zijn de geldgevers? Zakelijk? Familie? Hoeveel wordt er geleend? Hoe lang? 20 jaar? 30 jaar? Welk rentepercentage is passend? 3% of 6%? Hoe lang staat rente vast? Leneair, annuitair of niet aflossen (aflossingsvrij)? Is de rente aftrekbaar? Welk bedrag Box 1 / Box 3

Via familiehypotheek.com krijg je on-line een leningovereenkomst, samengesteld op basis van een bewezen format waar fiscalisten goed over hebben nagedacht. We helpen je met een on-line formulier dat rekening houdt met alle vragen.

Stap 2: Afsluiten

De overeenkomst wordt omgezet in een akte van geldlening. Deze kan als hypotheek (via de notaris) of  als “onderhandse” lening in onze administratie worden ondergebracht.

Is er onroerend goed als onderpand? Een lening zonder notaris? Of toch maar vastleggen als hypotheek? zonder notaris is goedkoper... Met notaris is zekerder voor de geldgevers....

Familiehypotheek.com zorgt ervoor dat de akte wordt gemaakt, de notaris (indien nodig) wordt ingeschakeld en op de juiste dag de leningadministratie wordt opgestart.

Stap 3: Bijhouden

Elke maand moet de geldnemer een termijn betalen en de geldgever de ontvangsten bijhouden. Bij een lineaire hypotheek is dat bedrag ook nog elke maand anders. Een achterstand moet worden vastgelegd anders klopt de administratie niet meer. O ja, vergeet de renteherziening niet!

De nota van vorige maand is nog steeds niet betaald. Hoe leg ik dit vast? Stuur ik een herinnering? Er moet nog een jaaropgave worden gemaakt voor de Belastingdienst. Wie doet dat?

Familiehypotheek.com helpt met een uniek electronisch dossier (www.leningregister.nl). Het on-line leningregister houdt het leningschema nauwgezet bij en informeert partijen over de status van de lening via e-mail.

Stap 4: Aflossen

De lening kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Een gedeeltelijke aflossing leidt tot een nieuw bedrag per maand. Dat moet worden afgehandeld. Uiteindelijk moet de restantschuld op 0 uitkomen.

De geldnemer wil op 25/10 de lening aflossen, hoeveel moet er worden betaald? Is de extra aflossing nu al binnen? Hoeveel zou de geldnemer nu aflossen? Wat is de restschuld? De geldnemers gaan scheiden. Wat moet er allemaal geregeld worden met de familiehypotheek? De partner van de geldgever is overleden, wat moet er nu gebeuren?

Familiehypotheek.com helpt bij het berekenen van de nieuwe hoofdsom en de nieuwe maandtermijn na een extra aflossing.  Bij de algehele aflossing wordt het hele bedrag dat nog af te lossen is tot op de cent nauwkeurig berekend. En on-line vastgelegd.

Veel notarissen kunnen een akte voor een familiehypotheek opmaken. Maar voor het bijhouden van de lening ben je op jezelf aangewezen. Dus eerst langs familiehypotheek.com en wij regelen de notaris!

Klantenservice familiehypotheek.com
Klantenservice familiehypotheek.com

Familiehypotheek.com is de enige aanbieder in Nederland met een on-line systeem voor het bijhouden van de familiehypotheek. Niemand anders biedt dat!

Klantenservice familiehypotheek.com
Klantenservice familiehypotheek.com

De Belastingdienst controleert steeds strikter op de familiehypotheek (“lening eigen woning”). Als de administratie niet klopt heeft u een probleem. Alleen bij familiehypotheek.com krijgt u ondersteuning NA het afsluiten!

Klantenservice familiehypotheek.com
Klantenservice familiehypotheek.com

Hypotheekadviseurs kijken pas naar de familiehypotheek als ze de hypotheek bij de bank niet rond krijgen. Bij familiehypotheek.com doet u het andersom!

Klantenservice familiehypotheek.com
Klantenservice familiehypotheek.com

Wat zijn de kosten?

Eenmalig (bij het afsluiten)

 • Afsluitkosten Lening
  €99
  geen notaris
 • Afsluitkosten hypotheek
  €199
  Hou rekening met ca. €300-500 voor bijkomende kosten bij het afsluiten via de notaris

Jaarlijks (om bij te houden)

 • Administratiekosten
  €60,50
  jaarlijkse factuur voor geldgever (wordt verzonden bij de fiscale jaaropgave in januari van elk jaar)

Gratis E-book bij elke familiehypotheek!

Iedere client ontvangt gratis het E-boek “de Familiebank” uitgegeven door de Consumentenbond. De uitgave is samengesteld in 2015 en bevat veel achtergrondinformatie en tips hoe om te gaan met een familiehypotheek.

De voordelen van een familiehypotheek

Waarom een familiehypotheek een ideale oplossing kan zijn

Als er geld beschikbaar is in de familie

Het spaargeld kan soms nuttiger worden gebruikt door het in te zetten als een familiehypotheek. Ook meerdere geldgevers samen kunnen helpen de woningwens van een familie of bekende te financieren. Of een lening vanuit een bedrijf/b.v. aan een privé-persoon.  Een familiehypotheek kan verder gaan dan alleen de familie.

een lening met hypothecaire zekerheid

Uitlenen van geld met minimaal risico doordat de lening is gedekt door een hypothecaire zekerheid. Bij wanbetaling kan niemand aan de woning komen.

Geen maximale hypotheek!

Als u familiehypotheek sluit zonder gebruik te maken van een bank zijn partijen niet gehouden aan de maximale norm van 100% financiering. Banken mogen niet meer dan 100% financieren. U wel!

Gewoon rente-aftrek!

Een familiehypotheek of familielening wordt door de Belastingdienst niet anders behandeld dan een hypotheek via een bank. De rente is gewoon aftrekbaar. Wel moet u aan wat extra administratieve voorwaarden voldoen (lening aanmelden en rente doorgeven via belastingformulier)

Geen advieskosten

U heeft geen adviseur nodig voor een familiehypotheek. Alleen als u een hypotheek sluit bij een bank eist de AFM/overheid dat u een uitgebreid en duur adviesrapport nodig heeft. Bij een familiehypotheek hoeft dit niet als u het niet wilt!

Samen afspraken maken over de looptijd, aflossing en rente

U mag elke leningsafspraak maken die u wilt. Alleen als de rente-aftrekbaar moet zijn bent u aan eisen van de Belastingdienst gebonden.  De looptijd niet langer dan 30 jaar en annuitair of lineair aflossen. De rente moet marktconform zijn maar er is meer dan 20% speling boven of onder het gemiddelde wat banken rekenen voor een zelfde soort lening. Familiehypotheek.com helpt u bij het kiezen.

Supersnel geregeld / Geen voorbehoud financiering nodig

Geen beoordelingstraject door een bank met loonstrookjes. Geen taxatierapport nodig.  Vul het aanvraagformulier in en u ontvangt de concept leenovereenkomst binnen 24 uur. Onderteken deze en partijen kunnen de verkoper laten zien dat er geen voorbehoud financiering nodig is in de koopakte. Dat kan er net voor zorgen dat de koop uw kant op komt!

Via notaris of onderhands lening

Een lening voor een woning hoeft niet perse gedekt te zijn met een akte van hypotheek (via een notaris). U hoeft niet perse naar de notaris. Een onderhandse lening kan -voor kleine bedragen en kortere looptijden- ook passen.  Scheelt notariskosten! Maar let wel op: de afgesproken rente voor een ongedekte lening moet hoger zijn dan een hypotheek omdat het risico voor de geldgever hoger is.

Boetevrij aflossen

Een familiehypotheek kan altijd per direct boetevrij worden afgelost (alleen als de geldnemer dit wil). Dus als de geldnemer (toch) wil overstappen naar een bank, kan dat direct.

Duidelijke afspraken voor iedereen

Een familiehypotheek ligt vast in een overeenkomst. Deze overeenkomst is helder naar iedereen toe en biedt duidelijkheid binnen de familie. Wat is de schuld, wat is de rente etc. Maar ook wat gebeurt als geldgever of geldnemer komen te overlijden.

Ga voor meer informatie en veelgestelde vragen over de familiehypotheek naar www.anbf.nl.

Waarom via familiehypotheek.com

 • een unieke leningovereenkomst

  Met alle afspraken en voorwaarden passend voor een familiehypotheek

 • Focus op familiehypotheek / lenen zonder bank

  Geen duur adviestraject maar focus op- en kennis over de belangrijkste dingen rond een familiehypotheek.

 • directe aansturing van de notaris

  Familiehypotheek.com maakt de akte aan voor de notaris. U kunt elke notaris gebruiken die u wilt.

 • Een on-line dossier met de status van de hypotheek

  De status van de hypotheek en allerlei mogelijkheden om zelf de hypotheek bij te houden of aan te passen

 • maandelijkse e-mail reminders

  zoals een maandelijkse mail met het te betalen bedrag aan rente- en aflossing, een herinnering bij te late betaling, een herinnering bij een nieuwe rentevastperiode en veel meer!

 • jaaropgaaf voor belasting

  Op 2 januari van het kalenderaar ontvangt u een exact overzicht van de betaalde rente over familiehypotheek.

 • Hulp bij bijzondere situaties

  Bel of mail en hypotheek.com helpt welke stappen moeten worden uitgevoerd bij scheiden, overlijden, achterstanden of wanbetaling

Advies nodig? Vragen?

Maak een adviesafspraak of bel gewoon even 085-1300970

Wilt u overleggen? Bel ons! We zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 10.00u tot 1900u. Het nummer is (085) 1300970. Een adviesafspraak maken bij u thuis is ook mogelijk. De kosten zijn €96,50 / uur incl. BTW.

Sending

Al veel families gingen u voor en sloten via familiehypotheek.com hun familielening of familiehypotheek!

705 afgesloten hypotheken

via familiehypotheek.com

meer dan €150 mln hypotheken

verzorgd via familiehypotheek.com

Nu doen?

Stel nu uw concept contract familiehypotheek samen.

Vul onderstaand formulier in en ontvang binnen 24 uur een leningovereenkomst voor uw familiehypotheek. Wilt u uw gegevens versturen met een beveiligde verbinding? Vul dan het formulier in via “vraag aan via beveiligde verbinding” onderaan.

Geldnemer(s)

Partner geldnemer

Geldgever (Geldverstrekker)

Vul hier het IBAN bankrekeningnummer (van de geldgever) dat de geldnemer moet gebruiken voor het maandelijks overmaken van de hypotheektermijn. Dit nummer wordt vermeld op de maandelijkse e-mail.

Partner geldgever

De lening

Vul het bedrag in waarvoor de familiehypotheek wordt afgesloten (gebruik geen komma)
Geef de gewenste looptijd van de lening (minimum 1 jaar - maximum 30 jaar)
Vul het bedrag in van de lening dat valt in Box 1 (het deel dat wordt gebruikt voor de woondoelstelling)
Geef aan op welke manier de lening zal worden afgelost (aflossingsvrij=aan einde looptijd, annuitair=maandelijks vast bedrag (rente plus aflossing), lineair=maandelijks bedrag aflossing plus rente
Vul hier rentepercentage in. Gebruik geen komma. Voorbeeld: 5.75 of 7
Bepaal de rentevastperiode. Deze is minimaal 1 jaar en maximaal de looptijd van de lening.
Geef een (voorlopige) datum

Het onderpand

Als het onderpand al bezwaard is met hypotheek zal de familiehypotheek een lagere rangorde krijgen.

Afronding & Voorwaarden

Klik aan wie de leningovereenkomst per e-mail zal ontvangen. De overeenkomst kan direct per e-mail aan beide partijen worden verzonden of naar een van de partijen worden gestuurd.
Vul hier eventueel aanvullende informatie in die van belang is voor de verwerking van uw Eigen Huis Familiehypotheek.

Druk op "verzend aanvraag" om uw hypotheekaanvraag te verzenden naar de Klantenservice van Estate Hypotheek. De verwerking van de gegevens vergt enige seconden. Indien niet alle gegevens correct zijn ingevoerd verdwijnt de verzend knop niet. Loop dan door de aanvraagvelden om te zien welke invoer onjuist is en moet worden aangepast. Als de aanvraag succesvol is verzonden verschijnt een melding op uw scherm. Als u niet binnen 24 uur een mail ontvangt controleer dan uw reclame folder van uw e-mail account (of bel 085-1300970)

Familiehypotheek.com is een label van Estate Familie Hypotheek en wordt geadministreerd door ANBF b.v..

ANBF staat voor Administratiekantoor Niet-Bancaire Financieringen.
ANBF b.v. is opgericht in 2010 en administreert hypotheken en leningen die tussen particulieren worden gesloten (notarieel of onderhands).

ANBF b.v. / Informaticalaan  5 /2628 ZD / Delft/ tel. 085-1300970